2019: Netwerk en Events

Mede dankzij onze partners hebben we weer een geweldig jaar gehad. Dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers, waaronder ook wethouder Ivens, hebben we meerdere tuinen rainproof kunnen maken. We hebben fantastische events bezocht, als bezoeker en als specialist, nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten versterkt.

Tuinacties en wethouder Ivens

Niet iedereen is zelf in staat om zijn tuin te vernieuwen, regenbestendig in te richten en te onderhouden. Ook daar ondersteunt het Rainproof-netwerk in, samen met veel vrijwilligers. Partners als Stichting Present Amsterdam en de Nederlandse Tuinenstichting organiseren projectdagen ‘sociaal tuinieren’ om tuinen op te knappen. Ieder jaar worden er zo diverse bewoners geholpen met het rainproof inrichten van hun tuin. Dit jaar kwam ook wethouder Ivens van de gemeente Amsterdam een handje helpen.

April, de watervriendelijke tuinmaand

Dat water belangrijk is voor de tuin, dat weet iedereen. Maar kunnen jouw planten tegen langdurige droogte of tegen natte voeten? Is jouw tuin rainproof? April staat geheel in het teken van de Watervriendelijke Tuin. Samen met de tuinbranche zijn er afgelopen april weer verschillende acties geïnitieerd. De grote tuincentra informeerden deze maand hun klanten middels grote voorbeeldopstellingen. Ook de tegelactie met Intratuin Amsterdam was een enorm succes. Veel mensen hebben weer hun tegels ingeruild voor een gratis plant!

WeMakeTheCity

Collega Lot Locher las een prachtige brief voor aan haar dochter tijdens Climate Proofing the Region, onderdeel van We Make the City. Ze praatte over de toekomst en over je volledig inzetten om te doen wat binnen je macht ligt, tegen klimaatverandering en tegelijk vóór klimaatadaptatie. Samen met ons Rainproof-netwerk doen we niet anders dan ons inzetten om de stad regenbestendig te maken. Vaak spreek je dan gelijkgestemde mensen, maar soms is de uitdaging juist om buiten de gebaande paden en met positivisme die mensen en partijen te blijven bereiken voor wie klimaatadaptatie nog een stuk verder weg staat. Deze dag gaf ons weer energie. Er is veel bereikt en nog veel meer om voor te gaan. Samen!

Klimaatkubus

De Klimaatkubus is een nieuw concept. Een groene plek op een versteend plein waar maatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast samenkomen en elkaar versterken. Op zomerse dagen kun je in de schaduw zitten. Wanneer het regent zie je het water zo de regentanks instromen. Het is een voorbeeld van hoe de gebiedsontwikkeling in Centrum Nieuw-West er idealiter uitkomt te zien: klimaatbestendig. De kubus is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het stadsdeel, de Meervaart, NLGreenlabel, Rainproof en Van der Tol Hoveniers. Oftewel; de lokale overheid, een lokaal cultureel centrum, ontwerpers en hoveniers, een samenwerking die wat ons betreft bij uitstek een netwerkaanpak onderstreept. Alleen samen kom je verder!

Klimaatadaptatie in de Bijlmer Bajes

Met het volledige team van hoveniers en terreininrichters van Van der Tol Hoveniers hebben we in een bijzondere setting over klimaatadaptatie gesproken. De dag begon met een rondleiding door de betonnen torens van de Bijlmer Bajes. In de oude gevangenis in Amsterdam, die overigens deels wordt hergebruikt, zijn we daarna aan de slag gegaan met een spel. Wie maakt de mooiste klimaatbestendige tuin? Waarin investeer je, wat heeft de meeste impact? We zijn trots op onze partner, maar vooral ook op onze samenwerking waarin marktervaring, beleid en expertise elkaar versterken en aanvullen!

BuurtGroen020

Dit interactieve platform zag in 2019 het licht. Door kennisdeling en het oprichten en vergroten van een netwerk rondom groen, ontstaat er een steeds bredere beweging die zich inzet voor groen in de buurt. Buurtgroen020 is er voor de groene initiatiefnemers in de stad. We zien steeds meer netwerken ontstaan, waarin mensen elkaar online vinden maar vooral ook offline opzoeken. Er worden ervaringen uitgewisseld en samenwerkingen gezocht: een hele positieve beweging om gezamenlijk de stad te vergroenen en natuurlijk ook te ‘verblauwen’.