2019: Overheid

Instrumenten publiek-privaat

Waternet en de gemeente Amsterdam hebben in kaart gebracht hoe klimaatadaptatie kan worden meegenomen in projecten op privaat terrein. Een aantal publiek-private instrumenten zijn hiervoor geanalyseerd en ervaringen zijn uitgewerkt in een overzichtelijk raamwerk. Ook wordt hiermee inzichtelijk gemaakt welke slimme combinaties er mogelijk zijn met andere instrumenten en/of beleidsthema’s. Interessant voor (beleids)medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies. Deze inzichten staan gebundeld in de volgende drie overzichten:

Groene daken

De gemeente Amsterdam heeft een subsidieregeling voor het vergroenen van daken. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden tot 50% van de gehele kosten. Met deze subsidie is dit jaar 15.160 m2 vergroend in Amsterdam!

Daarnaast werkt Amsterdam ook, met behulp van een EU-subsidie, aan slimme blauw-groene daken van woningbouwcorporaties. Op deze daken kan onder de plantenlaag extra water worden opgeslagen, zodat de woningen en hun omgeving beter beschermd zijn tegen extreme regenval en droogte en hitte. In totaal zal er 10.000 m2 aan dit soort daken worden aangelegd. Lees meer hierover op RESILIO.

Groene schoolpleinen

Begin 2016 is de regeling ‘Amsterdamse Impuls Schoolpleinen’ gestart, met als doel om beter bespeelbare, groene en regenbestendige schoolpleinen te realiseren. In 2019 zijn in Amsterdam weer 24 groene schoolpleinen mogelijk gemaakt met deze regeling. Eén van deze scholen is de Wereldboom in Zuid. Het nieuwe, rainproof schoolplein van deze school heeft nu een belangrijke functie in het opvangen en hergebruiken van het regenwater en is daarnaast een mooier en leuker speelplein voor de kinderen geworden.

Kennisontwikkeling binnen gemeentelijke organisatie

Rainproof is door de jaren heen meer en meer opgenomen in het gemeentelijk beleid, maar inzetten op bewustwording en voorlichting binnen de gemeentelijke organisatie blijft belangrijk. Ook dit jaar hebben we weer een aantal Rainproof ontwerpworkshops, presentaties en fietstochten georganiseerd voor medewerkers van de gemeente Amsterdam. Zo bereiken we niet alleen de koplopers, maar ook de collega’s die niet in hun dagelijkse bezigheden te maken hebben met Rainproof.

Rainproof in gemeentekrant

Samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft in november ook geleid tot twee pagina’s over Rainproof projecten in de Amsterdamse gemeentekrant. Zo zorgen de gemeente en Amsterdam Rainproof ook dat de Rainproof-boodschap bij alle Amsterdammers op de deurmat valt!