2019: Projecten

In 2019 zijn de bouwwerkzaamheden in de Rivierenbuurt gestart en tegelijkertijd zijn ze in Betondorp zo goed als afgesloten. Beide projecten zijn grote meerjarige opdrachten. En ze hebben nog meer gemeen: beide locaties zijn gemarkeerd als regenwaterknelpunt. Maar er is nog veel meer gaande in de stad: met grote openbare projecten, maar zeker ook met de projecten van bewoners! Elke druppelt telt, in elke buurt.

Rivierenbuurt Rainproof

In 2019 is gestart met de herinrichting van de Rivierenbuurt. Het riool is in de loop der jaren verzakt en aan vervanging toe. Tijdens de werkzaamheden worden direct maatregelen getroffen om de buurt rainproof te maken. Bij het opnieuw bestraten wordt rekening gehouden met een goede waterafvoer naar locaties om regenwater tijdelijk te bergen. Naast groenstroken wordt het water zelfs tijdelijk opgevangen onder de trambaan in de Rooseveltlaan.

Watervertragende groenstrook Prinses Irenestraat

In stadsdeel Zuid, aan de rand van de Zuidas, is veel verhard oppervlak. Om de druk op het regenwaterstelsel te verminderen is er begin 2019 gestart met de aanleg van een flinke strook met planten die regenwater tijdelijk kan opvangen. Deze groenstrook van zeven tot negen meter breed is verlaagd en krijgt een uiteindelijke lengte van bijna een halve kilometer lang! Zo krijgt het overtollig regenwater in de Prinses Irenestraat een eigen plek.

Klimaatkubus

Een plek die schaduw en verkoeling biedt bij langdurige warmte. Een kubus die regenwater opvangt en hergebruikt, dat is de Klimaatkubus op het Osdorpplein in Amsterdam Nieuw-West. Maatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast komen hier samen. De kubus biedt ook mogelijkheid tot onderzoek. Deze en andere kennis over klimaatverandering worden gebruikt door gemeente, vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars bij de grootschalige vernieuwing van het Osdorpplein en omgeving.

Geen ton, maar emmers op het balkon!

Niet alleen in de openbare ruimte zijn projecten uitgevoerd. Ook inwoners doen vaak graag een duit in het Rainproof-zakje. De tuin of het dak is hiervoor vaak voor de hand liggend. Maar ook op het balkon zijn maatregelen te treffen. Zo stuurde Fran uit Oost ons haar slimme maatregel toe. Op haar balkon geen ton, maar emmers om het regenwater op te vangen!