2020: Kennis en onwikkeling

Onderzoek naar een platform aanpak als Amsterdam Rainproof

Wat kunnen we leren van een platform aanpak als Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam? Deze vraag stond centraal in het onderzoek van Dr. Jannes Willems en Dr. Jitske van Popering-Verkerk. Dit onderzoek helpt overheden met het beter inbedden van deze platforms in hun organisatie en zo beter te anticiperen op klimaatverandering. Door heel Nederland ontstaan nieuwe netwerken om klimaatbestendige steden te realiseren. Hiermee kan grensoverschrijdend werken beter gefaciliteerd worden. Bekijk het volledig rapport, een routekaart en tool vol voorbeelden en inspiratie uit Amsterdam en Rotterdam.

Leertraject klimaatadaptatie

Samen met de Hogeschool van Amsterdam en de gemeente Amsterdam worden voorbereidingen getroffen om met een leertraject Klimaatadaptatie te starten. Dit is een opleiding speciaal voor medewerkers van de gemeente en Waternet en heeft als doel het kennispeil op het gebied van klimaatadaptatie binnen de gemeentelijke organisatie te versterken en beter te borgen. De opleiding focust op de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten in de diverse klimaatadaptatiethema’s en hoe met deze kennis de juiste maatregelen kunnen worden getroffen in de inrichting van de openbare ruimte. Naast de theorie zal er ook veel ruimte zijn voor het bezoeken van locaties met goede voorbeelden hiervan in de stad. De opleiding staat gepland in het eerste kwartaal van 2021.

Kennis delen

Ook dit jaar hebben we weer onze kennis mogen delen met bewoners, studenten en professionals. Tijdens (digitale) markten, zoals een zelfbouwmarkt. Ook middelbare scholieren, technasium studenten en pas afgestudeerden hebben zich tijdens verschillende een events vastgebeten in de stad van de toekomst, een stad zonder overlast op het gebied van hemelwater. Recent nog hebben we tijdens de Sustainable Business Challenge samen met Waternet starters en studenten uitgedaagd om oplossingen te bedenken die het mogelijk maken om opgevangen regenwater op grote schaal slim te gebruiken! Deze oplossingen verwachten we begin 2021.

De aanpak van de regenwaterknelpunten

De stad Amsterdam kent een aantal regenwaterknelpunten. Dit zijn punten waar, na een flinke hoosbui, het regenwater voor overlast of zelfs schade kan zorgen. Een computermodel heeft berekend hoe de stad eruit ziet na een bui van 120 mm in twee uur tijd. Deze knelpunten zijn terug te zien in https://maps.amsterdam.nl/rainproof/. Een voorbeeld van een groot extreem knelpunt bevindt zich in de Rivierenbuurt. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Rivierenbuurt waarbij de huidige riolering wordt vervangen en vergroot. Ook worden er meteen andere maatregelen genomen om de buurt regenbestendig te maken. Want voor (rode) extreem urgente knelpunten is het streven om deze binnen 5 jaar op te lossen. Zeer urgente of urgente maatregelen worden wenselijk binnen 10 tot 15 jaar opgelost. Andere voorbeelden waar deze knelpunten zijn aangepakt zijn Betondorp en Bellamyplein.

Een gezonde bodem

Een gezonde bodem is belangrijk om de voordelen van vergroening volledig te benutten. Zonder een gezonde bodem kan het groen niet bloeien, wordt er minder water vastgehouden door de planten en in de grond én zakt het regenwater minder makkelijk weg in de bodem. Dit kan wateroverlast veroorzaken, zelfs in een groene tuin. Steeds meer inwoners van Amsterdam halen tegels uit hun tuin en vervangen deze door plantjes. Dit was voor ons reden om meer aandacht aan gezond bodemleven te besteden in de vorm van een nieuwe maatregel: de gezonde bodem.