2021: Kennis en Ontwikkeling

Toevoeging maatregelen hitte en droogte

De maatregelen toolbox voor professionals en bewoners, vol met informatie en inspiratie om de omgeving rainproof in te richten, wordt uitgebreid. Naast het regenbestendig maken van de stad, is het ook belangrijk de stad weerbaar te maken tegen hitte en droogte. Deze thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn wij gestart met het uitbreiden van de maatregelen toolbox. Bomen bijvoorbeeld, ze nemen niet alleen vocht op, maar zorgen ook voor verkoeling en kunnen toegepast worden om hittestress te voorkomen.

Kennisdeling middels fietsexcursies en atlas

In Amsterdam zitten we niet stil. Er zijn al vele maatregelen getroffen om pleinen, woonblokken, buurten en soms hele wijken klimaatbestendiger in te richten. Eigenlijk is Amsterdam een grote showcase van klimaatadaptieve voorbeelden en die laten we graag online zien op de projectenkaart én offline. Tijdens fietsexcursies zoals de summerschool of recent nog met de leerlingen van het Metis College tijdens de GEOWEEK. In de stromende regen gingen we langs waterbergende pleinen, verlaagde speelplekken en waterdoorlatende parkeerplaatsen. Bij (netwerk)bijeenkomsten, markten of speciale openingen, zoals bij de opening van het Stedelijk Groenpunt, zijn we ook graag om de kennis te vergroten en de vragen van bezoekers te beantwoorden. Daarnaast begeleiden we studenten in diverse onderzoek. Dat levert ook nog een mooie resultaten op. Dat is nog niet alles. Dit jaar is er een nieuwe Bosatlas verschenen met het thema weer en klimaat. Ook hierin is rainproof terug te zien. Heb jij de infographic al gezien?

Waterbeheerder kunnen virtueel op bezoek komen

Ook vanuit het buitenland wordt inspiratie opgedaan bij de waterschappen. Om aan buitenlandse delegaties te laten zien hoe de waterschappen in Nederland werken heeft de Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities) 9 Engelstalige video’s van innovatieve waterschapsprojecten gemaakt. Zodat buitenlandse waterbeheerders ondanks de coronapandemie toch virtueel op bezoek kunnen komen. In een van de video’s verteld Daniel Goedbloed, programmamanager van Amsterdam Rainproof, over de waterbergende groenstrook op de Zuidas.

Met Groene Huisvesters de verduurzaming van bestaande woningbouw versnellen

Groene Huisvesters is een samenwerking tussen woningbouwcorporaties en andere partijen gericht op het versnellen van de verduurzaming van bestaande woningbouw. Zij organiseren verschillende bijeenkomsten, zo ook: Regenwateropvang op eigen terrein. Daniel Goedbloed, programmamanager van Rainproof Amsterdam, vertelde over de noodzaak van klimaatadaptatie en de problematiek in urgente gebieden zoals de Rivierenbuurt in Amsterdam. Hij ging in op de rol van de gemeente, Waternet en andere partners, bij het vinden van oplossingen. Hoe kun je als woningbouwcorporaties aan de slag? En hoe organiseer je het zo dat dit voor bewoners en corporatie een win-win situatie is?