2021: Netwerk en Events

Rainproof pubquiz tijdens dakenfestival ROEF

Tijdens het dakenfestival ROEF was het weer een feestje. De rainproof pubquiz is de algemene kennis over duurzaamheid & klimaatadaptatie van onze deelnemers getest. Op het dak van Spaces aan de Vijzelstraat – mét uitzicht op de (groene en blauwgroene) daken van Amsterdam – hebben zij gestreden in een spannende competitie!

Daarnaast zijn er tal van andere events geweest. Groot en klein. Met netwerkpartners, professionals én Amsterdammers samen. Tijdens de opening van het Stedelijk Groenpunt, waar jij terecht kan met vragen over een nieuw groen initiatief, hebben wij advies gegeven over klimaatadaptatie vraagstukken. Tijdens straatberaden is vooral geluisterd en jullie kennis geïnventariseerd. Rondom de tegelservice zijn er samen met woningbouwcorporaties verschillende acties opgezet om tegels te vervangen voor planten. Er zijn planten uitgedeeld en er is massaal gehoor gegeven aan een gezamenlijke geveltuin actie!

Climate Adaptation Summit, CAS2021

Op 25 en 26 januari werd in Nederland de Climate Adaptation Summit (CAS2021) gehost. Ruim 30 wereldleiders, 50 ministers en 50 internationale organisaties zijn in gesprek gegaan met wetenschappers, vertegenwoordigers van de private sector en het maatschappelijk middenveld, jongeren en meer dan 18.500 geregistreerde deelnemers. In 27 verschillende sessies sloegen zij de handen ineen om kennis te delen én actie te ondernemen. Dit allemaal voor een klimaatbestendige toekomst in 2030.

Vanuit Amsterdam zijn enkele side events verzorgd. Zoals een speciale editie van de Mayor’s Manual podcast. Een podcast waarin oplossingen voor stedelijke uitdagingen worden bedacht. Oplossingen om de stad voor te bereiden op het klimaat van de toekomst.

Nieuwe partners en lokale netwerken

Het netwerk van Rainproof blijft altijd in beweging. Nieuwe partijen schrijven ons aan en wij gaan er actief op uit. De WaterLeider en idverde zijn enkele van deze nieuwe partners, maar zeker niet de enige. In 2021 ontwikkelde het netwerk zich ook op een andere manier. Om relevant te blijven en (meer)waarde toe te voegen zijn wij in de Rivierenbuurt een lokaal netwerk gestart. Welke kansen ontstaan er op het gebied van klimaatadaptatie als het stadsdeel, Waternet, Huis van de Wijk, en andere buurtorganisaties, lokale ondernemers, woningcorporaties en bewoners elkaar beter weten te vinden en gezamenlijk optrekken? Hier gaan we in 2022 nog meer invulling aan geven.

Ook zijn er kleinere communities gestart, zoals voor woningbouwcorporaties. Dit om ervaringen uit te wisselen en concrete plannen te maken.

Internationaal

Dit jaar hebben we onze ervaringen met rainproof internationaal mogen delen. Met een delegatie uit Turkije zijn wij betrokken bij een project in Myanmar én hebben wij collega- klimaatadaptatie ambtenaren in Buenas Aires over de rainproof aanpak. Ook vanuit New York, een stad die recent met hevige overstromingen te maken kreeg, is interesse getoond in de Rainproof aanpak.