2021: Overheid

Leertraject Klimaatadaptatie

Van overstroomde straten tot dorre parken, klimaatverandering is steeds duidelijker zichtbaar in de stad. Hoe kunnen we onze steden weerbaar maken en klimaatadaptief (her)inrichten? Om het het kennispeil op het gebied van klimaatadaptatie binnen de gemeentelijke organisaties te versterken en beter te borgen is een leertraject Klimaatadaptatie ontwikkeld. Ruim 30 medewerkers van gemeente Amsterdam en Waternet namen deel aan het eerste Leertraject Klimaatadaptatie van lectoraat Water in en om de stad (HvA Centre of Expertise Urban Technology). Na vijf cursusdagen, online excursies, praktijksessies en groepswerk aan weekopdrachten voor een klimaatadaptief ontwerp van een projectgebied zijn deze deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten in de diverse klimaatadaptatiethema’s. En weten zij hoe ze met deze kennis de juiste maatregelen kunnen treffen in de openbare ruimte.

Tegelservice

In de maanden april, mei, juni en september heeft de tegelservice van de gemeente Amsterdam tegels gratis opgehaald bij mensen in de straat. Amsterdammers die hun tegels verruilden voor groen konden zich hiervoor aanmelden. Elke maand een keer in elk stadsdeel. Extra mooi is dat de opgehaalde tegels voor hergebruik zijn verwerkt. De tegelservice is een voorbeeld van mooie samenwerking en betrokkenheid in de stad. Er zijn rond 70.000 tegels gratis opgehaald in de stadsdelen, een mooi aandeel in het totale resultaat. Meer dan 700 huishoudens hebben gebruik gemaakt van deze tegelservice.

Hemelwaterverordening inclusief rekentool

Op 11 mei is de Hemelwaterverordening in Amsterdam vastgesteld door de gemeenteraad. Hierdoor is het verplicht om regenwater op te vangen bij nieuwbouw en verbouwing in de stad. Dat is goed nieuws voor Amsterdam.

Doordat het steeds vaker harder regent kunnen straten, kelders, woningen en gebouwen onderlopen. In de openbare ruimte zorgt Waternet er samen met de gemeente Amsterdam voor dat werkzaamheden regenbestendig worden ingericht, maar dat is niet genoeg. Om schade te voorkomen werken wij samen met ons netwerk én Amsterdammers aan een regenbestendige stad. Immers, een groot gedeelte van de stad bestaat uit privéterrein. Ook daar kan regenwater tijdelijk worden opgevangen. Daarom is het goed nieuws dat de Hemelwaterverordening is vastgesteld door de gemeenteraad. In de Hemelwaterverordening wordt verplicht dat bij nieuwbouw het regenwater op eigen perceel wordt opgevangen en verwerkt. Daarmee is een goede stap gezet richting het opvangen van regenwater op eigen terrein. Met de rekentool kan worden berekent hoe rainproof een ontwerp is, en hoe hemelwaterberging- en infiltratiemaatregelen hieraan kunnen bijdragen.