Welke projecten zijn er al
om de stad rainproof te maken?

Wolk

Wat gebeurt er in de stad?

Op 25 en 26 januari 2021 vindt in Nederland een internationale klimaattop plaats, de Climate Adaptation Summit 2021 (CAS 2021).

Het regent vaker harder. Om de stad Amsterdam bestand te maken tegen deze steeds vaker voorkomende hoosbuien moeten we samen aan de slag. In openbare ruimte én op privaat terrein.

Voorbeelden in Amsterdam

Voorbeeld

De van Breestraat ligt lager dan de omliggende straten in de wijk. Het maaiveld is zo laag dat er tijdens extreme neerslag te weinig ruimte is om voldoende water af te voeren via het riool.

Voorbeeld

De gevelbak is multifunctioneel en dient als wateropslag, plantenbak, wormen- en compostbak én bankje. De gevelbak is zo ontworpen dat hij precies past binnen de geveltuin afmetingen van de meeste grote steden.

Voorbeeld
Een langwerpige grindstrook met daaronder een drainagesysteem zorgt voor een betere afvoering van het regenwater en een gemiddeld lagere grondwaterstand.

Wat kan je nu doen?

Tip
Pleinen kunnen bijdragen aan een regenbestendige stad. Omdat pleinen vaak openbaar gebied zijn, vind je hier tips voor bewoners, maar ook voor gemeentelijke diensten die kunnen helpen om pleinen rainproof te maken.
Tip
Doordat elk park zijn eigen kenmerken heeft, verschillen de mogelijkheden om het park rainproof te maken. Dit artikel heeft een aantal algemene tips om een park rainproof te maken.
Tip
Een buurt bestaat uit vele mensen en huizen.Toch kun je ook zelf het een en ander doen om je buurt Rainproof te maken. Deze tips helpen je om jouw buurt regenbestendig te maken.

Hoe maak jij je tuin klaar voor de volgende zware regenbui?

Lees meer