Actieprogramma klimaatadaptief bouwen

Gemeentes staan voor grote bouwopgaven, variërend van renovatie tot nieuwbouw en herinrichting. Dit biedt grote kansen om, overal waar de schop de grond in gaat, tijdig in te spelen op effecten van klimaatverandering door op een klimaatadaptieve manier te bouwen.

Actieprogramma klimaatadaptief bouwen

Wageningen Environmental Research (WENR), Platform31, Bouwend Nederland, de Unie van Waterschappen en de Bouwcampus hebben daarom het ‘Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied’ opgezet. In dit programma wordt gekeken naar de best mogelijke klimaatadaptieve oplossingen voor individuele, concrete bouwopgaven.

Concrete projecten

Projectleider Gerben Mol (WENR) geeft aan concrete projecten te zoeken voor het actieprogramma. Het gaat om projecten in stedelijk gebied, aangezien de problematiek hier anders is dan in het buitengebied. Belangrijk is dat de projecten als voorbeeld kunnen dienen. Dit betekent dat de innovatieve oplossingen die voor deze projecten worden bedacht ook elders toepasbaar moeten zijn.

Voor wie?

De bijeenkomst is voor iedereen die betrokken is bij bouwprojecten waarin klimaatadaptatie een rol kan spelen. Dit zijn eigenlijk alle bouwprojecten die op dit moment op stapel staan of in uitvoering zijn! Denk tijdens de bijeenkomts mee over de vorm en inhoud van het actieprogramma.

Kijk voor meer informatie op de website van platform31.


©Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied

Aanmelden

Datum: 29 maart, 13:30 -17:00.
Locatie: Social Impact Factory (Zaal Buenos Aires), Vredenburg 40, Utrecht.

Aanmelden is kosteloos en kan door een e-mail te sturen naar gerben.mol@wur.nl of martijn.kramer@platform31.nl.