Amsterdam International Water Week

Maak de verbinding; Kom naar de Amsterdam International Water Week

De Amsterdam International Water Week (AIWW) is hét platform voor nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatieve ideeën: hier vindt industrie, wetenschap, bedrijfsleven, beleid en technologie aansluiting bij elkaar. Het evenement overstijgt grenzen tussen water en sanitaire voorzieningen, deltatechnologie, voeding, landbouw, financiën en bestuur. Daarmee brengt het een unieke mix van professionals samen die de transitie naar een circulaire economie en veerkrachtig steden kan initiëren. 

Het thema ‘resilient cities’ gaat over het klimaatbestendig en rainproof inrichten van stedelijk gebied. 

Voor de AIWW is een paper geschreven door Tauw, Hanzehogeschool Groningen, Amsterdam Rainproof en Waternet: Storm Water Flooding Amsterdam, from a quick Scan analyses to an action plan