Bijeenkomst Duurzaam Indische Buurt

Duurzaamheid speelt in steeds meer projecten in de Indische Buurt een rol. Om werkelijk goed voorbereid te zijn op de toekomst kan en moet er meer. Daarom gaan de Stuurgroep Indische Buurt, bestaande uit het stadsdeel Oost, de woningcorporaties Eigen Haard, Ymere en de Alliantie en een vertegenwoordiging van de bewoners met elkaar in gesprek over dit onderwerp.

De bijeenkomst staat in het thema van het vergroten van bewustzijn en de actiebereidheid van bewoners om op een verantwoorde manier om te gaan met de leefomgeving. Wat is er nodig om als organisatie, de gemeente, woningcorporatie en bewoner (verdere) verduurzaming te realiseren? Welke kansen liggen er voor de Indische Buurt en hoe kan je deze benutten? De avond start met drie korte presentaties ter inspiratie. Onze collega Geertje Sonnen vertelt over het beter afvoeren en benutten van water.

indische_buurt

Meer informatie

Datum: 13 september, 18:00 – 20:30 uur
Locatie:Jeugdland, Valentijnkade 131
Dit is een besloten bijeenkomst.