Bijeenkomst 'Klimaatbestendigheid in en om het huis'

Op 1 oktober organiseren het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de Watercoalitie een bijeenkomst over hoe je bewoners stimuleert om hun huis en tuin klimaatbestendig in te richten. Deze ochtend staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen, do’s en dont’s en praktijkvoorbeelden. 

Vier organistaties zullen deze ochtend haar ervaringen pitchen: Nijmegen waterbewust, Vergroeningscampagne Land van Cuijck, Waterklaar en Amsterdam Rainproof. 

Lees meer informatie en meld je aan!