Bijeenkomst nieuwe neerslagstatistieken

Op donderdag 17 december vindt de informatiebijeenkomst nieuwe neerslagstatistieken plaats in het Waterschapshuis te Amersfoort.

STOWA heeft de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI laten verwerken in nieuwe neerslagstatistieken. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid neerslag bij extreme neerslaggebeurtenissen in het huidige klimaat gemiddeld tien procent hoger ligt dan in eerdere statistieken. Deze toename betekent ook dat een gelijke neerslaghoeveelheid nu ongeveer 2 keer zo vaak voorkomt.

Tijdens deze bijeekomst wordt geïnformeerd over inhoud van de nieuwe neerslagstatistieken, de wijze waarop ze tot stand zijn gekomen en over het gebruik op meteobase.nl. 

Download de folder nieuwe neerslagstatistieken.

Lees meer en meld je aan.