Bijeenkomst: Stad x klimaat

Het gebouw als watermachine

Hoe kunnen we bestaande woningen klimaatbestendig maken? En dan met name de omvangrijke 20e eeuwse sociale huurwoningen? Wat is daarbij in extreem verharde stedelijke omgevingen de rol van het gebouw? Welke maatregelen kunnen we toepassen zodat deze gebouwen water kunnen bergen. En hoe kunnen we zo een toekomstbestendig stedelijke omgeving creëren?

Informatiebijeenkomst

Om deze vragen te beantwoorden is er op 20 juni 2019 een informatiebijeenkomst die de focus legt op de rol van het gebouw (en zijn directe omgeving) in de klimaatopgave.

De ontwerpstudie

De ontwerpstudie start in september 2019 en loopt tot december. Begin 2020 worden de resultaten gebundeld in een publicatie. BNA Onderzoek, TU Delft (DIMI), gemeente Amsterdam, Rotterdam en Zwolle en woningcorporaties Ymere en Woonstad Rotterdam leggen met deze ontwerpstudie de nadruk op wateroverlast door extreme neerslag, waarbij hittestress en droogte als contramal van het probleem worden gezien. Het gebouw en de directe omgeving, inclusief de ondergrond, zijn het systeem dat wordt onderzocht.

Het doel van de studie is nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen ontwikkelen die woningcorporaties kunnen helpen de juiste keuzes te maken in hun onderhouds- en vervangingsbeleid.

Rijwoningen in Tuindorp Oostzaan

Tijdens de studie wordt er gewerkt aan verschillende woningtypen op vijf testlocaties. In Amsterdam worden rijwoningen in Tuindorp Oostzaan verder onderzocht.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 20 juni 2019, worden de ins and outs van de ontwerpstudie door de projectpartners uitgelegd en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst op 20 juni 10:00 – 11:30 TU Delft (Faculteit Bouwkunde, 1e verdieping collegezaal F), kan via https://www.bna.nl/onderzoeks-project/stad-x-klimaat/.