Congres: Deltacongres 2018 in Zwolle

Op donderdag 1 november 2018 vindt het Negende Nationaal Deltacongres in de IJsselhallen in Zwolle plaats. Het Deltacongres staat dit jaar in het teken van ‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’

Wat komt aan bod?

Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin een forse storm zoals begin dit jaar, de piekbuien in het voorjaar en de droogte in de zomer vaker voor kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging? Op het negende Deltacongres kom je hier meer over te weten.

Bijzonderheden

Het wordt dit jaar een bijzonder congres. Het is tien jaar na het advies van de tweede Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman; het advies dat in 2008 de basis heeft gelegd voor het Deltaprogramma zoals we dat nu kennen. Bovendien neemt deltacommissaris Wim Kuijken tijdens het congres afscheid van de deltacommunity, omdat hij in november met pensioen gaat. Er komt een opvolger.
De deltacommissaris, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies (IPO), de waterschappen (UvW) en de gemeenten (VNG) hebben een gevarieerd programma voorbereid. Bekijk het programma voor informatie over de plenaire opening, de parallelsessies, de sprekers, tijden/locaties, de Deltaparade en de programma’s in de Deltatheaters. 

Waar? Wanneer?

Wat? Nationaal Deltacongres, met als thema ‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’
Waar? Het congres vindt plaats in de IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB in Zwolle.

Wanneer? Donderdag 1 november. Vanaf 9:15 uur staan de deuren open om de deltacommunity te ontvangen. Het plenaire programma begint om 10:30 uur. De parallelsessies in de middag eindigen om 15:30 uur en dan is er aansluitend nog een borrel van 15:30 uur tot 17:30 uur.
Wie? Het congres is bedoeld voor betrokkenen en geïnteresseerden in het Deltaprogramma: overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, politiek, burgers, etc. Helaas is niet meer mogelijk om je aan te melden. De inschrijving is inmiddels gesloten. 

Meer informatie? Bekijk het gehele programma via deltacongres.nl.