Congres: Tiende Nationaal Deltacongres

Het tiende Nationaal Deltacongres: een decennium samenwerken aan de opgaven van het Deltaprogramma – Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie – en bouwen aan de Deltacommunity! Het Deltacongres 2019 wordt op donderdag 14 november gehouden in de Zeelandhallen in Goes.

Iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma, is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en overige belangstellenden.

Meer informatie over het programma en aanmelden vind je op de website van de Deltacommissaris.