Conventie: Building with Nature

Veel overheden krijgen te maken met vraagstukken als het realiseren van meer woningen, het klimaatbestendig maken van de infrastructuur als wegen en spoorwegen, het omschakelen naar duurzame energiebronnen en de omgang met hittestress. Hoe kunnen deze vraagstukken worden gecombineerd én meer ‘groen’ en ‘blauw’ in de omgeving creëren? Meer GroenBlauw voor Klimaat & Economie!

Op 23 mei tijdens de Building with Nature Conventie zijn er talloze praktijkvoorbeelden (o.a. in de waterbouw, natuurbeheer, de toepassing van groene en blauwe structuren, etc.) die laten zien dat deze slimme combinaties mogelijk zijn. Combinaties waarbij het klimaat en de natuur beschermd worden en tegelijkertijd ingezet worden ter bevordering van de (lokale) economie!

Tijdens de conventie laten EcoShape, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en PPS Netwerk Nederland op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag zien hoe dit werkt. Professionals die binnen de steden en provincies verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de omgeving, bouw en infra en de financiering daarvan, ontmoeten de specialisten uit de water- en natuurwereld om in workshops en praktijkcases ervaringen uit te wisselen, kansen te verkennen en als mogelijke coalitiepartners te werken aan kwantificering van nieuwe, gemeenschappelijke businessmodellen.

Een rainproof stad

Tijdens een spoedcollege om 10:45, de Building with Nature Carroussel, verteld Amsterdam Rainproof programmamanager Daniel Goedbloed over het samen vormgeven van de stad. Samen met Anita Willig van het Hollands Noorderkwartier, vertellen zij over hun ervaring opgedaan in de eigen projecten.

Meer informatie:

Voor het gehele programma van de Building with Nature Conventie of aanmelden, ga naar we website van PPS Netwerk.