Cursus: Water & Stad

Speciaal voor medewerkers van de gemeente Amsterdam, projectleiders en projectmanagers Cluster Ruimte en Economie en medewerkers van Waternet wordt er 22 en 23 mei een cursus Water & Stad georganiseerd.

In de cursus geeft programmamanager van Amsterdam Rainproof Daniel Goedbloed geeft toelichting over het programma en de noodzaak. Ook passeren o.a. de geschiedenis, de Watervisie Amsterdam 2040, Amsterdam waterbestendig en de wateropgaven op IJburg, in de Zuidas en de Watergraafsmeer de revue.

Waterstad Amsterdam

Water en stadsontwikkeling zijn in Amsterdam onlosmakelijk met elkaar verbonden. Amsterdam is een Waterstad. Vanaf de Gouden Eeuw tot nu is het water in en om de stad één van de belangrijkste redenen van bestaan en bepaalt het in belangrijke mate de identiteit en aantrekkingskracht van de stad. De kenmerkende waterstructuur kent vele gebruiksmogelijkheden en vormt een solide basis voor de berging en afvoer van water en klimaatadaptatie. De huidige waterstructuur is weer bron van inspiratie voor de projecten van de toekomst.

Er wordt aandacht besteed aan het brede spectrum van waterthema’s in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen op het schaalniveau van de regio, de stad, de watersysteemeenheid en het project. Hoe hebben Amsterdam en het water zich door de eeuwen heen ontwikkeld? Welke projectrisico’s bestaan er rond de waterthema’s? Welk bevoegd gezag is op welke wijze betrokken?

Meer informatie via het intranet van Amsterdam.nl.