Dag 'Over last van wateroverlast'

Wateroverlast en het realiseren van een wolkbreukbestendige (woon)omgeving staan hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. Het zijn thema’s die steeds nijpender worden en veel overheden, bedrijven en particulieren raken.

Antwoorden

STOWA en RIONED werken aan antwoorden op kennisvragen die als bouwstenen kunnen fungeren voor de vraag hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan. Op 10 oktober vertellen deze twee organisaties graag welke resultaten tot nu toe zijn bereikt, welke knelpunten er zijn en hoe een verder onderzoeksprogramma er uit zou kunnen zien. Hierbij willen we het thema zo breed mogelijk te behandelen met oog voor techniek, beleid, bestuur en communicatie.

Bekijk het programma en meld je aan.