Event: Deltacongres (online)

Het Deltacongres dat op 12 november 2020 zou plaatsvinden in het MECC Maastricht wordt omgezet naar een online Deltacongres. Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en de onzekerheden die daarbij horen voor de komende tijd heeft de organisatie besloten het congres niet fysiek te laten plaatvinden. Alle voorbereidingen worden nu gericht op het organiseren van een online congres. De organisatie hoopt volgend jaar het Deltacongres 2021 wel in Maastricht te kunnen houden.

Landelijk zijn maatregelen ingesteld tegen de verspreiding van het coronavirus, waaronder beperkingen voor evenementen en vervoersbewegingen. Welke maatregelen in november nog zullen gelden is vooralsnog onduidelijk. Wel is duidelijk dat het virus nog een langere tijd onder ons zal blijven. De organisatie van het Deltacongres vindt het daarom niet verantwoord de voorbereidingen voor een fysiek congres door te laten gaan.

Omdat het erg belangrijk is dat de deltacommunity elkaar blijft ontmoeten en inspireren wordt er nu hard gewerkt aan het vormgeven van een online congres, inclusief een plenair programma met interessante sprekers, parallelsessies, een jongerenprogramma en ontmoetingsmogelijkheden. De uitnodigingen worden zoals gebruikelijk vlak na de zomer verstuurd en wij hopen de gehele deltacommunity op 12 november 2020 online te ontmoeten.

Deltaprogramma 2021

Ook het op Prinsjesdag verschenen Deltaprogramma 2021 is bijzonder. Hierin staan de uitkomsten van het proces van de eerste zesjaarlijkse herijking, met de voorstellen voor herijkte deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Het laat zien dat de ingezette koers de goede is, maar ook dat het nodig is om het werken aan de delta te versnellen en te intensiveren. De opgave wordt alleen maar groter als we naar de toekomst kijken. Volop zaken om over (bij) te praten tijdens het congres.

Programma

De Delta Draait Door
Om 12.30 uur start de plenaire uitzending van ‘De Delta Draait Door’. Rens de Jong is gespreksleider en bespreekt de actualiteiten in het Deltaprogramma met de gasten van de dag. Peter Glas, Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma, is daarbij zijn tafelheer.

De gasten zijn Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, Annemieke Nijhof, algemeen directeur van Deltares, Jeroen Haan, dijkgraaf en vice-voorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater, Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW en NOS-weerman, meteoroloog en glacioloog, Peter Kuipers Munneke. Tijdens de uitzending maken we diverse digitale uitstapjes door Nederland.

Inhoudelijke sessies
Hierna volgen twee ronden met – dit jaar in totaal acht – inhoudelijke sessies over de verschillende thema’s binnen het Nationaal Deltaprogramma. Ronde 1 is van 13.45 uur tot 14.45 uur en ronde 2 is van 15.00 uur tot 16.15 uur.

De thema’s zijn veelzijdig. Droogte, Klimaatbestendige woningbouw, Integraal Riviermanagement, Ruimtelijke adaptatie & de energietransitie, Hittestress en Zeespiegelstijging komen aan de orde. Eén sessie geeft een internationaal perspectief op het Deltaprogramma en ook kunt u zien hoe de initiatiefnemers van ‘de Salon’ een nieuwe gemeenschappelijke basis leggen voor het – als één gezamenlijke overheid – behalen van doelen uit het Nationaal Deltaprogramma onder de nieuwe Omgevingswet. Voor meer informatie over de inhoudelijke sessies en het verdere programma van het Deltacongres, klik hier.

Zonnetje en online themacafés
Om 16.15 uur sluit ik het congres plenair en persoonlijk af met de uitreiking van het Zonnetje. U kunt dit jaar, voorafgaand aan het congres, stemmen op een van de drie genomineerde projecten! Meer informatie hierover volgt binnenkort. Daarna kunt u online borrelen in themacafés om verdiepende gesprekken te voeren onder leiding van diverse aan het Deltaprogramma verbonden organisaties. U kunt ook uw netwerk uitbreiden door deel te nemen aan een of meerdere speeddates.