Event: Regenwateropvang op eigen terrein

Groene Huisvesters nodigt je uit deel te nemen aan de digitale sessie ‘Regenwateropvang op eigen terrein’ op 17 februari tussen 10.00-11.30 uur. Meld je aan!

Elke corporatie kan bijdragen aan een groenere leefomgeving die beter in staat is om regenwater op te vangen en hitte te temperen waardoor extremer weer minder overlast geeft. Hoe organiseer je het zo dat dit voor bewoners en corporatie een win-win situatie is? Hoe kan je als corporatie regenwater opvangen op eigen terrein en met wie kan je samenwerken? Graag gaan wij daarover het gesprek met jou aan.
Daniel Goedbloed, programmamanager bij Rainproof Amsterdam, vertelt over de noodzaak van klimaatadaptatie en de problematiek in urgente gebieden zoals de Rivierenbuurt in Amsterdam. Hij gaat in op de rol van de gemeente, Waternet en andere partners bij het vinden van oplossingen.

Esli Endlich, gebiedscoördinator in de Rivierenbuurt, vertelt hoe de Alliantie een klimaatadaptieve binnentuin heeft gerealiseerd in een gebied in Amsterdam dat gevoelig is voor wateroverlast. De bewoners hebben hier nu een mooie groene tuin die water opvangt én een plek om elkaar te ontmoeten.

Francien van Dessel, Hoveniersbedrijf van der Tol belicht de technische aspecten van hemelwaterberging. Zij licht toe hoe de regenwateropvang op eigen terrein in de binnentuin in de Rivierenbuurt is geregeld en wat de verschillende mogelijkheden zijn. De ECOstad van Van der Tol biedt groene oplossingen voor de klimaatbestendige stad van de toekomst.

Groene Huisvesters

Dit is de derde sessie van Groene Huisvesters dit jaar en de eerste in een reeks van zes over de verschillende thema’s van Klimaatadaptatie.
Voor meer informatie over deze sessies bekijk de flyer.
Groene Huisvesters