Event: Resilience by Design – Slot-/Startbijeenkomst

Resilience by Design MRA presenteert zijn resultaten, en gaat graag met u in gesprek over het vervolg op 5 november van 15.00 – 17.15 (digitaal)!
Sinds maart dit jaar is er, in opdracht van MRA klimaatbestendig, door twee multidisciplinaire teams hard gewerkt aan de vraag hoe investeringsbeslissingen in gebiedsontwikkelingen binnen de MRA klimaatadaptief genomen kunnen worden, en via welke demonstratieprojecten we kunnen laten zien dat dit al mogelijk is. Daarbij is de tijdshorizon verlegd van de gebruikelijke 2050 naar 2100 en is ontwerp ingezet om dit vraagstuk integraal op te pakken. Zie voor de start van dit traject ook https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2020/klimaatinclu….

Na analyses, ontwerp en veel gevoerde gesprekken met gebiedsstakeholders en inhoudelijke experts zijn beide teams, onder leiding van Defacto en ONE Architecture, nu zo ver om hun resultaten te kunnen delen. Ook willen zij graag met u in gesprek over het vervolg van de resultaten: hoe brengen we de lessen, inzichten en resultaten nou verder?

Experts en professionals op het gebied van klimaatadaptatie, verstedelijking, investeringsbeslissingen in gebiedsontwikkelingen, betrokkenen bij het proces, belanghebbenden bij de demonstratieprojecten en andere ‘stakeholders’: u bent van harte uitgenodigd om de inzichten en ontwerpen tot u te nemen en uw input te geven voor het vervolg!
De bijeenkomst zal worden afgetrapt met een presentatie over de ‘lessons learned’: wat hebben we geleerd over het nemen van klimaatadaptieve investeringsbeslissingen in gebiedsontwikkeling? Vervolgens laten we ons inspireren door het handelingsperspectief dat de teams ons bieden vanuit de 9 verschillende demonstratieprojecten waaraan zij hebben gewerkt.
In het laatste deel van de bijeenkomst willen we weer uitzoomen op de klimaatadaptieve opgave via break-out sessies. Hier worden onderwerpen geagendeerd waarvan de teams hebben gevonden dat ze verder gebracht moeten worden (bijvoorbeeld ‘financiële lessen’ en lange termijn denken in gebieden).

Aanmelden kan via de aanmeldlink.