Event: ‘Ruimte voor de Stad’

De gemeente Amsterdam heeft als ambitie om tot 2025, 50.000 woningen te realiseren binnen de stadsgrenzen. Op welke plekken dit kan gebeuren staat in Koers 2025, de integrale en stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties. De bijeenkomst ‘Ruimte voor de Stad’ is een jaarlijkse bijeenkomst waar de plannen en vorderingen hiervan besproken worden. Tijdens deze bijeenkomst op donderdag 29 november in de Zuiderkerk wordt de stand van zaken besproken en het dialoog aangegaan om zo tot een gezamenlijke vooruitblik te komen. 

Successen, dilemma’s en toekomst-proof

Vanzelfsprekend wordt er uitgebreid stil gestaan bij het collegeakkoord en de uitvoeringsagenda. Collega’s presenteren hun successen en dilemma’s over ‘thema en het gebied’, en in een interactieve sessie testen we hoe toekomst-proof we eigenlijk zijn. Ook is een jaarlijkse expositie onderdeel van de bijeenkomst. Kortom: het is een afwisselend en uiterst informatief programma over de ruimte in de stad!

Wat is Ruimte voor de Stad?

Om de druk op de woningmarkt te verlichten is door het college 2014-2018 de ambitie gesteld om gemiddeld 5.000 woningen per jaar (in totaal 50.000 woningen) binnen de stadsgrenzen toe te voegen. Het nieuwe college (2018-2022) heeft een ambitie van 7.500 per jaar voor hun collegeperiode. In Koers 2025 (2016) is een ontwikkelstrategie gepresenteerd om deze ambitie te realiseren.

Waar? Wanneer?

Wat? Jaarlijkse bijeenkomst ‘Ruimte voor de Stad’
Waar? In de Zuiderkerk. Zuiderkerkhof 72, 1011 WB in Amsterdam
Wanneer? Op donderdag 29 november van 14:45 uur – 17:00 uur
Wie? Op uitnodiging
Meer informatie? Aanmelden kan via het intranet van Amsterdam