Event: Waterinnovatiefestival

Dit jaar vindt het Waterinnovatiefestival plaats op donderdag 2 december 2021. Het thema is dit jaar ‘Het waterschap van de toekomst’. De Unie van Waterschappen organiseert dit festival samen met de Nederlandse Waterschapsbank, Het Waterschapshuis en STOWA.

 

De wedstrijd

Tot en met 23 september 2021 kan iedereen zijn of haar innovatieve projecten en ideeën voor de Waterinnovatieprijs insturen. Stuur jouw innovatie in via https://waterinnovatieprijs.nl/wedstrijd/

Je kunt 1 of meerdere projecten inschrijven in 1 van de volgende 4 categorieën:

 

  • Aanpassen aan weersextremen

Innovaties die bijdragen aan het versneld klimaatadaptatief en klimaatrobuust maken van Nederland.

  • Klimaatneutraliteit

Innovaties die de waterschappen helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Circulaire en energiebesparende innovaties dus.

  • Gezond water en gezonde bodem

Innovaties die de waterkwaliteit, bodemkwaliteit en biodiversiteit bevorderen.

  • Waterschap van de toekomst

Innovaties die bijdragen aan de ontwikkeling van waterschappen naar nóg toekomstgerichtere overheden. Dit kunnen innovaties zijn op het gebied van digitalisering, open overheid, personeelsbeleid en de rol als maatschappelijke omgevingspartner.