Event: Wateroverlast en aansprakelijkheid

Hoe zit het nou met de aansprakelijkheid na wateroverlast. Wie is verantwoordelijk? Op maandag 17 september organiseert het KNW Themagroep Bestuurlijk-Juridische zaken een symposium over ‘Wateroverlast en Aansprakelijkheid’. Dit in samenwerking met Waterschap De Dommel.

Extreme buien, schade en aansprakelijkheid

De laatste jaren heeft Nederland heel wat extreme buien te verduren gehad. Soms met aanzienlijke wateroverlast en schade tot gevolg, zeker ook in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Wat kunnen we hiervan leren?

Hoe verhouden deze extreme buien zich tot een meer gemiddelde bui? Wat mag er van een waterschap, gemeente en ook particulieren worden verwacht? Welke schade is verhaalbaar? En wat is verzekerbaar. Na een beeldende inleiding van het waterschap over de gevolgen van dergelijke neerslag, volgen juridische inleidingen over de problematiek, van zowel het buitengebied als de bebouwde kom.

Programma

Opening door dagvoorzitter Peter Glas, watergraaf Waterschap De Dommel.
Wateroverlast in Brabant en Limburg door Saskia Leijdens (Waterschap De Dommel)
Wateroverlast, normering en aansprakelijkheid door Ina Kraak (voorheen Unie van Waterschappen)
Wateroverlast in bebouwd gebied door Peter de Putter (Sterk Consulting)
Mogelijkheden voor verzekeren van schade door wateroverlast door Reinder Kruyt en Timo Brinkman (Verbond van Verzekeraars)

Waar? Wanneer?

datum: maandag 17 september 2018
tijd: 13:30 – 16:30 uur; inloop vanaf 13:00 uur
locatie: Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 in Boxtel
kosten: €25 voor leden, €75 voor niet-leden
aanmelden: via het registratieformulier

Organisatie

Meer informatie via KNW Themagroep Bestuurlijk-Juridische zaken.