Primaire tabs

  • Home
  • Event: Webinars tbv woningbouwcorporatie
Blauwgroen RESILIO dak

Event: Webinars tbv woningbouwcorporatie

Groene Huisvesters zet zich in om de verduurzaming van bestaande woningbouw te versnellen. Speciaal voor experts bij woningbouwcorporaties bieden zij verschillende sessies aan vanuit de Groene Huisvesters academie. Er zijn ook een aantal bijeenkomsten specifiek over het thema klimaatadaptatie. Werk jij bij een woningbouwcorporatie? Ben jij benieuwd naar voorbeelden bij woningbouwcorporaties in de praktijk? Klik op de sessie van je voorkeur en meld je aan!

Enkele sessies over klimaatadaptatie:
- 19 januari: Groene Huisvesters - Prestatieafspraken klimaatadaptatie
Over het belang van het maken van afspraken en het vastleggen in een intentieverklaring. Wat levert het op? Met tips en tricks voor andere corporaties.

- 2 maart: Groene Huisvesters - Klimaatrisico van vastgoed in beeld
Met vragen over het belang van data en inzicht in het klimaatrisico’s van woningbezit. Tips en tricks over het inspelen op veranderde weersomstandigheden in investeringen in het vastgoed.

- 14 april: Groene Huisvesters – Tuinen
Met toolbox met mooie voorbeelden van het vergroenen van privé tuinen van huurders.

- 11 mei: Hitte
Met vragen als is een norm voor hitte in de bestaande woningbouw nodig? En zo ja hoe ontwikkelen we die?


- 6 juli: Groene wijkaanpak, GWL-Terrein
Rochdale presenteert Gemeentelijk Waterleiding Terrein In Amsterdam. Een terrein met gemeenschappelijke (moes)tuinen, privétuinen met veel bomen en planten. Met dank aan de bewoners zijn de gevels prachtig begroeid. Tijdens deze sessie start van Groene wijkengroep waarin koplopende corporaties samenwerken aan vergroening van wijken.

- 20 juli: Wateropvang op eigen terrein
Bekijk drie binnentuinen die zijn omgetoverd naar groene waterrijke voorbeelden met wateropvang en waterberging tijdens piekbuien.

- 5 oktober: Huurders op groen
‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’. Bekijk wat de NME centra te bieden hebben. Van een cursus tuinieren, excursies naar groene voorbeelden in de buurt tot het samenwerken aan natuurbewuste bewoners.

- 12 oktober: Blauwgroene daken
Leer van de ervaring van het toepassen van groene en blauwgroene daken. Kasper Spaan, deelt de laatste ontwikkelingen vanuit RESILIO-project.

Groene Huisvesters

Groene Huisvesters is een samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), VNG, de Woonbond en Aedes. Zij werken samen aan het oplossen van knelpunten, het benutten van kansen en het beleid voor een duurzame woningvoorraad, betaalbare woonlasten, veilig en comfortabel wonen. Dankzij een bijdrage van de deelnemende corporaties aan Groene Huisvesters, Aedes en RVO.nl bieden zij voor alle experts van corporaties gratis activiteiten aan in de Groene Huisvesters Academie.

19jan 
12okt

En dit moet ook rainproof

Praat mee