Garden Retail Experience

Op 7 en 8 februari 2018 vindt de zevende editie van de TuinZaken Retail Experience plaats, dit jaar voor het eerst in de Beursfabriek in Nieuwegein. Trex is een uniek evenement voor de (in)ternationale tuinretail met een sterk inhoudelijk programma gericht op informeren, inspireren, entertainen en netwerken. 

Thema 2018: From Stores to Stories

Er vindt een transitie plaats in de groene retail: Tuincentra veranderen van distributiekanaal voor tuinproducten naar een plek waar storytelling, ontdekken, interactie en beleving samenkomen.

Programma

Centraal op het event staat de experience shop; een zinnenprikkelende, innovatieve, realistische tuincentrumomgeving met de nieuwe collecties en effectieve presentaties. Er zijn power-sessies, workshops, masterclasses en expert-tours. Op de inspiratiepleinen tonen de verschillende partners de verschillende mogelijkheden op het gebied van inrichting, schappenplannen, cross-selling en category management.

Kijk voor het hele prorgramma op de website van Garden Retail Experience.

Amsterdam Rainproof

Onze collega Mirko staat op 7 februari op de Garden Retail Experience met een informatiestand over watervriendelijke tuinen. Hier wordt ook het Tuinbranche handboek ‘watervriendelijke tuin’ gepresenteerd.

Aamelden

Datum: 7 en 8 februari, 9:00 – 17:00/18:00.
Locatie: Beursfabriek, Symfonielaan 5, Nieuwegein. 
Aanmelden kan via deze link.