Green Deals en gedragsverandering

Op donderdag 26 november vindt de netwerksessie ‘Green Deals en gedragsverandering’ plaats in het cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. De focus tijdens deze netwerksessie ligt op het uitwisselen van kennis tussen Green Deals over gedragsverandering en het leggen van nieuwe contacten.

In veel Green Deals willen partijen het gedrag van inwoners en consumenten veranderen. Dat roept vragen op als:

  • Hoe kunnen gebouweigenaren van grachtenpanden worden geactiveerd om te investeren in duurzaamheid?
  • Hoe kan het afvalgedrag van strandbezoekers positief worden beïnvloed?
  • Hoe het delen van auto’s te stimuleren?
  • Hoe zorgen we dat meer mensen gebruikmaken van de positieve gezondheidseffecten van groen in hun directe woon- en werkomgeving?
  • Hoe betrek je een breed publiek bij het ontwikkelen van ecologische intelligentie?

Daarom ligt de focus op hoe het gedrag van inwoners, consumenten en huiseigenaren beïnvloedt kan worden – binnen de Green Deals. Welke strategieën zetten partijen in om dit gedrag te veranderen? En wat zijn de best practices en lessons learned?

Voor meer informatie: Greendeals