Symposium 'groene steden zijn de toekomst'

De kwaliteit van de leefomgeving in onze steden staat onder druk, o.a. door klimaatverandering en luchtvervuiling. De urgentie is hoog, evenals de bereidheid om maatregelen te treffen. Dit biedt volop kansen om te investeren in vergroening van onze leefomgeving. Op donderdag 22 februari organiseren NL Greenlabel en Hogeschool Van Hall Larenstein daarom het symposium ‘Groene steden zijn de toekomst’.

Ambassadeurs leefbare stad

Als onderdeel van de Green Deal ‘1.000 hectare Nieuwe Stedelijke Natuur’ leiden NL Greenlabel en Hogeschool Van Hall Larenstein vijftig groenprofessionals op tot ‘Ambassadeur leefbare stad’. Ambassadeurs die weten wat de toegevoegde van waarde groen is en hoe zij de leefomgeving kunnen vormgeven en vergroenen. Het middagsymposium ‘Groene steden zijn de toekomst’ maakt onderdeel uit van hun opleiding.

Programma

Twee toonaangevende sprekers delen hun visie over het vergroenden van steden, zodat deze sterk winnen aan leefbaarheid en biodiversiteit. Daarnaast zijn er verschillende werksessies die ingaan op het benutten van groen voor klimaatbestendigheid, de kunst van ecologisch beheren, het stimuleren van ecologie en het betrekken van bewoners.

Onze programmamanager Daniel gaat tijdens een workshop in op het vergroten van de klimaatbestendigheid in de stad.

Kijk voor meer informatie en het gehele programma in de flyer.

© Kees Winkelman

Aanmelden

Datum: 22 februari, 12:30 – 17:30 uur.
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a, Velp.
Aanmelden kan t/m donderdag 15 februari via deze link. De kosten voor deelname zijn €75,- excl. BTW.