Hackaton: de groene stad

Kom naar de hackathon de groene stad op woensdag 30 september (dit evenement stond oorspronkelijk gepland op 17 juni) in de Mauritskazerne in Ede. De stad en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo heeft de stad de natuur nodig om wateroverlast en hitte tegen te gaan en is stedelijk groen belangrijk voor de gezondheid van burgers. Maar voor de natuur is de stad ook belangrijk. Een kwart van de Nederlandse soorten flora en fauna leeft in de stad.

De uitdagingen

Tijdens deze landelijke hackathon ga je aan de slag met verschillende uitdagingen. Deelnemers zullen in teams werken aan een oplossing en worden hierbij gecoacht. Heb jij baanbrekende, innovatieve of creatieve ideeën? Voor deze hackathon wordt gezocht naar een bont gezelschap stadmakers, natuurexperts, studenten, onderzoekers, kunstenaars, ontwerpers, techneuten, ondernemers, projectontwikkelaars en beleidsmakers die hun kennis en creativiteit willen inzetten voor een groene, gezonde en duurzame stad. Bestaande teams of individuen die deel willen uitmaken van een nieuw (interdisciplinair) team zijn allen welkom.

De prijs

De hackathon biedt een unieke kans om samen te werken met verschillende experts en professionals. Bovendien is er een prijs te winnen! Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt een subsidie van €20.000 beschikbaar voor de uitwerking van één of meer beste ideeën. Jouw idee kan de doorbraak zijn voor de groene stad van de toekomst.

Waar? Wanneer?

De hackathon vindt plaats op woensdag 30 september in de Mauritskazerne in Ede, van 10:00 – 22:00 uur. Er is plek voor 150 deelnemers. Deelname is gratis. Meer info over de hackathon.

Hackathon de groene stad is in samenwerking met de City Deal Klimaatadaptatie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, provincie Gelderland, DuurzaamDoor, IVN en Waag.