Kick-off HvA onderzoek: klimaatbestendige stad

Op donderdag 22 januari zal de kick-off meeting plaatsvinden voor HvA-onderzoek naar de klimaatbestendige stad. HvA-lector Jeroen Kluck heeft de toezegging gekregen dat zijn onderzoek ‘Klimaatbestendige stad – Inrichting in de praktijk’ een subsidie uit het Raak-programma zal ontvangen. Het onderzoeksproject gaat zich richten op welke varianten van stadsinrichting het best bestendig zijn tegen hittestress en wateroverlast.

Lees meer over het onderzoek en de Raak subsidie