Lezing: (Binnen)tuinen, de groene draad in Amsterdamse stedenbouw

Presentatie: ‘(Binnen)tuinen, de groene draad in Amsterdamse stedenbouw’

Waar Zoom meeting

Benieuwd naar de rol van binnentuinen in Amsterdam? Hester Aardse (gebiedsadviseur voor Erfgoed en Monumenten) deed onderzoek naar de rol van tuinen in het stedelijke landschap. Hoe behouden we de ziel van de buurt? Hester besteedt o.a. aandacht aan de rol van binnentuinen van vooroorlogse woonblokken in stadsdeel West (onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam). Wil je deze meeting ook bijwonen? Meld je aan bij dineke.huizenga@gmail.com