Markt: Groener West

Werk jij mee aan een groener West? Van moestuinbak tot plantsoen en tuinpark: veel groen in West wordt liefdevol door bewoners verzorgd. Welke groene bewonersinitiatieven zijn er in West en wat wordt daar gedaan? Ontdek het op de doorlopende markt voor een groener West. En hoe kunnen we de samenwerking tussen de groene initiatieven onderling én met het stadsdeel versterken? Praat hierover mee op deze middag voor en door groene buurtbewoners.

Programma

13.00 Markt van groene bewonersinitiatieven: kennismaken en kennis delen!
14.00 Welkom door Esther van der Meer namens de groene bewonersinitiatieven.

Opening door Jeroen van Berkel, portefeuillehouder openbare ruimte en groen en democratisering, stadsdeel West.

14.15 In actie voor een groener West! Start thematafels: samenwerken aan ecologische ontwikkeling, een groene beweging, bewonersparticipatie en zelfbeheer.
15.30 Terugkoppeling thematafels
15.50 Reactie Jeroen van Berkel
16.00 Napraten en afsluiting met een hapje en een drankje

Deze middag wordt georganiseerd door een aantal groene bewoners initiatieven uit West.

Meer informatie en aanmelden via Inmidwest.nl.