Masterclass #1 STAD x KLIMAAT – Het gebouw als watermachine

Wil jij je kennis verbreden rondom klimaatadpatatie? Kom dan naar deze Masterclass in Delft, specifiek over het gebouw als watermachine. De fenomenen, feiten en effecten over klimaatverandering & gebouwde omgeving komen aan bod. 

Hoe kunnen we de omvangrijke 20e eeuwse sociale woningvoorraad klimaatbestendig maken? Wat is daarbij in extreem verharde stedelijke omgevingen de rol van het gebouw? Welke water gerelateerde maatregelen gericht op het waterbergend en hittebeschermend vermogen van het gebouw zijn denkbaar om een toekomstbestendig stedelijk woonmilieu te creëren?

In de ontwerpstudie ‘Stad x Klimaat’ wordt gedurende het najaar van 2019 onderzoek gedaan naar de rol van het gebouw in de klimaatopgave. De nadruk ligt op wateroverlast door extreme neerslag, waarbij hittestress en droogte uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gebouw en de directe omgeving, inclusief de ondergrond, zijn het systeem dat wordt onderzocht.
Tijdens de masterclass wordt het onderwerp klimaatverandering in de gebouwde omgeving in de breedte besproken. Lisette Klok (HvA) houdt een inleiding en laat resultaten uit recent onderzoek zien. André Rodenburg (gemeente Rotterdam) stelt het stedelijk watersysteem centraal in zijn lezing. Marjolein Pijpers-Van Esch (AMS) licht de effecten van klimaatverandering voor het stedelijk microklimaat toe en Fransje Hooimeijer (TU Delft) bespreekt de betekenis van de ondergrond voor de effecten van klimaatverandering.

Lees meer over het programma van de masterclass en meld je aan.

Waar? Wanneer?

Vrijdag 13 september 2019, 14:00 – 16:30 (17:30)
TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134, zaal B

De masterclass is bedoeld als input voor de ontwerpteams die werken aan ‘Stad x Klimaat’, maar is openbaar toegankelijk voor de kennisnetwerken rondom het vraagstuk van klimaatadaptatie en voor overige geïnteresseerden.

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, TU Delft, gemeente Amsterdam, Ymere, gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam en gemeente Zwolle en wordt mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.