Masterclass #2 STAD x KLIMAAT – Het gebouw als watermachine

Masterclass #2
Klimaatadaptatie: ontwerpprincipes en innovatieve oplossingen 

Wil jij je kennis verbreden rondom klimaatadpatatie? Kom dan naar deze Masterclass in Delft, specifiek over het gebouw als watermachine. Tijdens deze tweede masterclass wordt het onderwerp klimaatadaptatie onder de loep genomen.

Hoe kunnen we de omvangrijke 20e eeuwse sociale woningvoorraad klimaatbestendig maken? Wat is daarbij in extreem verharde stedelijke omgevingen de rol van het gebouw? Welke water gerelateerde maatregelen gericht op het waterbergend en hittebeschermend vermogen van het gebouw zijn denkbaar om een toekomstbestendig stedelijk woonmilieu te creëren?

In de ontwerpstudie ‘Stad x Klimaat’ wordt gedurende het najaar van 2019 onderzoek gedaan naar de rol van het gebouw in de klimaatopgave. De nadruk ligt op wateroverlast door extreme neerslag, waarbij hittestress en droogte uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gebouw en de directe omgeving, inclusief de ondergrond, zijn het systeem dat wordt onderzocht.

Tijdens de tweede masterclass wordt het onderwerp klimaatadaptatie onder de loep genomen. Welke ontwerpprincipes zijn er al bedacht en inzetbaar? En welke innovatieve oplossingen zijn binnen handbereik? Mirthe Snoek (Field Factors) spreekt over op de natuur gebaseerde ontwerpprincipes en toepassingen rondom het gebouw. Kasper Spaan (Waternet en collega van Amsterdam Rainproof) belicht concrete oplossingen in de stad, Eva Stache (TU Delft, architect) gaat in op groen als bouwmateriaal en laat zien wat verschillende interventies kunnen opleveren. Willy Spanjer van The Green Village houdt een introductie op deze proeftuin voor innovatieve oplossingen, die aansluitend wordt bezocht.
Lees meer over het programma van de masterclass 2 en meld je aan.

Waar? Wanneer?

Vrijdag 27 september 2019, (13:30) 14:00 – 16:30 (17:30)
TU Delft, Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen, Stevinweg 1, Zaal B

De masterclass is bedoeld als input voor de ontwerpteams die werken aan ‘Stad x Klimaat’, maar is openbaar toegankelijk voor de kennisnetwerken rondom het vraagstuk van klimaatadaptatie en voor overige geïnteresseerden.

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, TU Delft, gemeente Amsterdam, Ymere, gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam en gemeente Zwolle en wordt mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.