Netwerkconferentie Circulaire Economie

De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. Als de kringlopen in de economie gesloten kunnen worden, kan de Metropoolregio Amsterdam als internationaal voorbeeld dienen. In Noord-Holland moet daarvoor de nodige experimenteerruimte worden gecreëerd. Deze netwerkconferentie wil daar een eerste stap in zetten. 
 
Samen staan we voor een enorme uitdaging. Hoe veranderen we onze lineaire economie in een circulaire? Deze omslag is zo fundamenteel dat we kunnen spreken van een transitie. Om zo’n verandering te bewerkstelligen, zullen we een werkwijze moeten durven hanteren die niet vanzelfsprekend is.
 
Met deze netwerkbijeenkomst wil de Milieufederatie oplossingsrichtingen verkennen. Ook wordt er een begin gemaakt met de uitvoering van de duurzame transitie. De netwerkbijeenkomst is ingericht met zeven verschillende workshops. Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties brengen hierbij samen hun kennis en kunde in.