Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie

Op donderdag 19 januari vindt de landelijke Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie plaats in de jaarbeurs Utrecht. Na twee jaar Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is het tijd de balans op te maken.

Het thema: ambities waarmaken. Wat zegt de tussentijdse evaluatie over de voortgang? Wat zien we van het programma terug in de directe opvolger, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie? En hoe verhoudt zich dit tot de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) die – mede op verzoek van Europa – ruimtelijke adaptatie integraal benadert? Minister Schultz van Haegen discussieert mee. 

Impactprojecten

In deelsessies kan je leren van vijftien verschillende Impactprojecten die Ruimtelijke Adaptatie al in de praktijk brengen. Ontdek wat woningcorporaties en andere partijen doen op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Hoor wat de stresstesten aan het licht brachten en hoe vitale & kwetsbare functies extra kunnen worden beschermd. Kom alles te weten over meerlaagsveiligheid.

Impactproject Verzekeraar & Rainproof

Collega Lot Locher vertelt in deze sessie wat het Impactproject ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad‘ aan nieuwe inzichten heeft opgeleverd. In dit impactproject van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn de werelden van een verzekeraar (Achmea), onderzoeker (TuDelft) en gemeente/waterbeheerder (Waternet/Amsterdam Rainproof) bij elkaar gebracht om de impact van extreme regenval op bewoners in Amsterdam te analyseren. 

Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie