Opening: De Brink – Betondorp

Kom ook naar de feestelijke opening van de Brink in Betondorp op 10 mei. Met groenmarkt, informatiekramen en presentatie op deze centrale ontmoetingsplek in Betondorp. Bekijk de flyer om te zien wat er tijdens de feestelijke opening allemaal georganiseerd wordt.

De oplossing op de Brink

De Brink is de ontmoetingsplek voor de wijk, en is ook een mooie plek om veel regenwater op te op te slaan bij zware regenval. Daarom is hier gekozen voor een ondergrondse rainproof oplossing: waterberging in kunststof kratten. Regenwater dat op het plein valt, wordt via straatkolken en de Goot Steen in het midden van het plein opgeslagen in een groot ondergronds kunststof krattenveld. Dit krattenveld staat in verbinding met het grondwater en met een drainagesysteem. Het regenwater zal hierdoor veel langzamer afgevoerd worden naar de Molenwetering dan via het regenwaterriool het geval is. Het krattenveld staat niet in verbinding met het regenwaterriool. Hierdoor wordt het regenwaterriool ontzien.