Opening Expositie Zuidas Ondergronds

Op donderdag 5 maart opent de stichting Amsterdam Ondergronds haar eerste expositie over de onderkant van de stad. Een thema dat niet eerder in Amsterdam op deze manier ter sprake is gekomen. Deze unieke, boeiende expositie belicht aan de hand van fotoʼs, infographics, objecten, tekst en video hoe de ondergrondse systemen het leven mogelijk maken in het ultramoderne stukje stad dat Zuidas heet. 
 
Onderdeel van deze middag is ‘Zuidas als spons’. Regen, hagel, sneeuw, waar laten we al dat hemelwater? In een bebouwde omgeving als de Zuidas wordt al het water dat op de verharding valt via kolken en hemelwaterriolen afgevoerd naar het oppervlaktewater. Omdat watergangen en gemalen niet in staat zijn om in één keer extreme hoeveelheden neerslag te verwerken, is het zaak de afstroom van water waar mogelijk te vertragen. Zeker nu de toekomst meer en extremere neerslag voorspelt, met de Zuidas ook bovengronds gaan fungeren als spons. Maar hoe? Deze benodigde maatregelen verbinden de Zuidas met ons. 
 
Tijdens deze middag zullen onder andere dijkgraaf Gerhard van den Top (waterschap AGV) en Klaas de boer (directeur Zuidas) een presentatie houden. 
Expositie Zuidas Ondergronds – 5 maart t/m 5 juni.