Opening proeftuin WaterStraat

Hoe kunnen we straten en wijken bestand maken tegen extremer weer, zoals hevige neerslag? Nederlandse ondernemers hebben tal van ideeën om hierop in te spelen! Op 16 mei krijg je de kans om in de unieke WaterStraat kennis te maken met deze ondernemers en hun innovatieve oplossingen.

Proeftuin WaterStraat

Proeftuin WaterStraat is de testlocatie voor experimenten, onderzoek en demonstraties van producten om beter om te gaan met hevige regenbuien in de stad. Op woensdagmiddag 16 mei vindt de feestelijke opening van de proeftuin plaats.

Programma

Deltacommissaris Wim Kuijken en dijkgraaf Michiel van Haersma Buma (Hoogheemraadschap van Delfland) zullen de WaterStraat op feestelijke wijze in gebruik nemen. Laat je, na hun inspirerende aftrap, verrassen door demonstraties van innovatieve startups en ontmoet vele ondernemers, overheden en experts uit de watersector.

Voorafgaand aan de feestelijke opening zijn er themasessies die je kan volgen. In deze sessies kan je meedenken over de uitdagingen, knelpunten en oplossingen op het gebied van klimaatbestendig bouwen en inrichten. De belangrijkste uitkomsten worden ’s middags overhandigd aan deltacommissaris Wim Kuijken. Kijk voor meer informatie over het programma, de themasessies en om je aan te melden op deze pagina.


Aanmelden

Datum: 16 mei, 12:00 – 16:15 uur.
Locatie: The Green Village, Van Den Broekweg 4, Delft.

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website van VPdelta.