Proef Granudrain Argonautenstraat

Op 10 maart gaat Waternet een test doen naar de werking van de Granudrain in de Argonautenstraat. Dit veldonderzoek vindt plaats van 10.00 – ca. 15.00. 

Als het weer meezit, zetten medewerkers van Waternet de straat tijdelijk onder water. Het water zal gecontroleerd uit de aanwezige brandkranen op straat stromen. De medewerkers bootsen diverse type regenbuien na, door de kraan volgens een vooraf berekende hoeveelheid water open te draaien. Ze meten daarbij het debiet (het aantal liter per seconde) met een debietmeter. Met de proef onderzoekt Waternet het effect van de Granudrain op water-op-straat bij diverse type buien en de gevolgen op de grondwaterhuishouding.

Monitoring effect Granudrain

Waternet gaat jaarlijks de proef uitvoeren. Met de resultaten kan men bepalen of de Granudrain hetzelfde blijft functioneren, wat het benodigde onderhoudsregime is en welke type buien de straat aan kan.

Meer weten over het project? Lees: ‘Granudrain in de Argonautenstraat