Programma: Biind Brainz – thema klimaatadaptatie

Plensbuien, wateroverlast, droogte: allemaal gevolgen van klimaatverandering. De natuur stelt ons voor uitdagingen die dwingen om anders naar het ontwerp, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte te kijken. Dit vraagt om nieuwe inzichten, andere vaardigheden en een vooruitziende blik. De Brainz experts, waaronder ook Rainproof programmamanager Daniel Goedbloed, gaan tijdens het ochtendprogramma op 5 februari hier uitgebreid op in.

Workshop verbreding Rainproof

Kom ook naar de workshop verbreding, waarin Daniel meer inzicht geeft in de netwerk platform benadering van Amsterdam Rainproof. In de workshop gaan we kijken naar wat er nodig is om de beweging ‘Samen Rainproof’ ook buiten Amsterdam te laten groeien en hoe we het breder kunnen laden met de andere klimaatadapatie thema’s hitte en droogte.

Groen, Toegankelijke openbare ruimte, Smart City en Smart Mobility

Deze workshop is een van de thema’s tijdens Biind Brainz. Elk thema bestaat uit een dagdeel met Biind Experts. Naast het thema Klimaatadaptatie dat vraagt om integraal lokaal beleid om hitte- en waterproblemen structureel op te lossen, worden ook de volgende thema’s besproken: Groen, Toegankelijke openbare ruimte, Smart City en Smart Mobility.

Waar? Wanneer?

Biind Brainz richt zich op beleidsmakers, ontwerpers, hoofden beheer, adviseurs, kenniswerkers, studenten en andere betrokkenen die te maken hebben met bovenstaande opgaven. Het programma wordt dit jaar op 5, 6 en 7 februari, bij stadslab Brainz in Zwolle georganiseerd op het Lübeckplein 68 te Zwolle.
Aanmelden kan via: Biind Brainz.