Startbijeenkomst Jaar van de Ruimte

Op donderdag 15 januari vindt de startbijeenkomst Jaar van de Ruimte plaats. Onder andere Melanie Schultz, Neelie Kroes, Hans Alders, Maarten Hajer, Henk Ovink, Manon Janssen (o.v.b.) en Saskia Beer zijn er bij. Zij geven de aftrap voor een breed debat over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Het Jaar van de Ruimte is een serie van inspirerende activiteiten die de professionele, politieke en maatschappelijke discussie over de ruimtelijke ordening in ons land voeden. Tijdens de startbijeenkomst zal er in gegaan worden op de vraag ‘wie maakt Nederland?’ Hoe is onze leefomgeving tot stand gekomen en hoe kunnen we de gebruikers van deze ruimte meer betrekken bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland?