Symposium De klimaatbestendige stad – Wareco

De uitdagingen bij het klimaatbestendig maken van een stad zijn wateroverlast, droogte en hitte. Deze uitdagingen zijn niet nieuw maar worden door klimaatverandering wel urgenter en groter. Vanwege het 35 jarige bestaan van Wareco, vindt op dinsdag 10 november het symposium ‘De klimaatbestendige stad’ plaats.

In Level Eleven zullen sprekers als Frans van de Ven, Rob Wijnberg, Thomas Klomp, Peter van Veelen, Peter de Putter en Maarten Kuiper uitwijden over de klimaatbestendige stad. 

Bekijk het programma en meld je aan