Symposium Klimaatactieve Stad

Op vrijdag 4 november vindt het symposium ‘Klimaatactieve Stad: een gezamenlijke inspanning’ plaats in Enschede. Deze dag staat het thema: ‘hoe om te gaan met het veranderende klimaat’ centraal.

“Hoe kunnen we het stedelijke adaptatievermogen vergroten?” en “hoe kunnen we in steden maatregelen nemen om het tempo waarin klimaatveranderingen zich voltrekken te verminderen?” is een tweetal vragen waarop deze dag ingezoomd wordt. Een klimaatactieve stad worden doe je dus niet in je eentje; het is een gezamenlijke inspanning.

Deze symposiumdag bestaat daarom ook uit lezingen en interactieve workshops waarin die gezamenlijk geleverde inspanning van verschillende partijen zichtbaar wordt. 
Zo zijn in Overijssel de steden Enschede, Hengelo, Almelo en Zwolle door het ministerie van I&M samen uitgeroepen tot ‘Living Lab Ruimtelijke Adaptatie’.

Aanmelden

Datum: 4 november 2016
Locatie: Enschede
Programma: Symposium Klimaatactieve Stad
Aanmelden: Website Waterschap Vechtstromen

Symposium Klimaatactieve Stad