Tuinevent: Gardenista

Gardenista is het nieuwe jaarlijkse buitenevenement georganiseerd door KMTP / Groei & Bloei! Van 15 tot en met 19 mei 2019 is het Kasteel Ophemert in Gelderland, de plek waar je alles kunt vinden omtrent groen en groenbeleving. Gardenista is een tuinbeurs én tuinevenement ineen.

Water is als een van de thema’s een actueel onderwerp van Gardenista. Vanuit verschillende invalshoeken wordt het thema water onder de aandacht gebracht. Maatregelen als wadi’s, natuurvijvers, afwatering en beschoeiing staan op dit moment volop in de aandacht. Bezoek een lezing, workshop of neem een kijkje in de speciaal aangelegde showtuinen met regenwaterschutting en andere mooie oplossingen.

Ben jij benieuwd naar wat jij kunt doen om je tuin klimaatvriendelijker in te richten? Kom dan naar de lezing van Mirko van Ingen. Hij geeft twee lezingen over het klimaatbestendig inrichten van je tuin.

Lezing klimaatvriendelijke tuin
woensdag 15 mei
14.00 uur – lezing in het Souterrain

Of op donderdag 16 mei
11.00 uur – lezing in het Souterrain

Wat is een klimaatvriendelijke tuin?

Ons klimaat verandert, we worden steeds vaker geconfronteerd met lange warme zomers en korte perioden van extreme neerslag. De huidige, sterk versteende, inrichting van onze steden is niet bestand tegen deze extremen.

Aanpassingen aan zowel de publieke als private ruimte zijn noodzakelijk, waarin meer groen, minder verharding, regenwater -buffering, -hergebruik en -infiltratie een steeds centralere rol zal moeten gaan spelen.

Een klimaatvriendelijke – levende -tuin is de ideale plek om regenwater in op te vangen. Dit draagt bij aan verkoeling van het stedelijk gebied en biedt beschutting en drink- en voedermogelijkheden voor insecten, vogels, en andere dieren.