Tweede Green Deal Groene Daken

De tweede bijeenkomst van de Green Deal Groene Daken zal worden gehouden bij NIOO in Wageningen. Hierbij zal de ontwikkeling van het verdienmodel centraal staan. Dit was, samen met vele andere, een onderwerp tijdens de eerste sessie Green Deal Groene Daken. Ook zal er worden gekeken in hoeverre er al een afbakening te maken is om het process effectief te houden. 

Er zijn vele verschillende baten verbonden met groene daken, waaronder het klimaat. Groene daken kunnen een waterbergende functie vervullen en op die manier meehelpen aan het rainproof maken van de stad. Net als bij de eerste sessie wordt aanwezigheid van een breed scala aan partners verwacht. Verschillende overheidsinstanties, brancheverenigingen, bedrijven, kennisinstituten en gebruikersgroepen waren aanwezig bij de eerste sessie.