Vakbeurs: Klimaat in Expo Houten

Op donderdag 8 november 2018 vindt voor de vierde keer de Vakbeurs klimaat plaats. Geïnteresseerden en professionals komen bijeen om kennis te delen op het gebied van water- en een klimaatbestendige stad. Naast innovaties en nieuwe technieken kun je je kennis laten bijspijkeren tijden de vele interessante lezingen.

Lezing: Hoe komen we tot Rainproof uitvoering?

Middels verschillende lezingen worden visies en maatregelen besproken die de waterveiligheid en de openbare ruimte verbeteren. Programmamanager Daniel Goedbloed verteld tijdens zijn lezing over Amsterdam Rainproof – van stresstest tot regenbestendige gebiedsontwikkeling.

Regenwaterknelpunten en een grote ambitie

De woningbouwopgave in en om Amsterdam is enorm. De ambitie is om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken. Tegelijkertijd zien we in de uitgevoerde stresstesten voor Amsterdam dat er bijna 100 regenwaterknelpunten zijn. Hoe ontwikkelen we een klimaatbestendige stad? Door kwetsbaarheden te zien en kansen te grijpen! Juist bij de (her)ontwikkeling van gebieden. In de thematische studie ‘Regenbestendige Gebiedsontwikkeling’ is onderzocht hoe we dit kunnen doen. Welke beleidskeuzes kan je maken, welk juridisch instrumentarium is beschikbaar (bestemmingsplannen, een hemelwaterverordening, de omgevingswet) en inzet van oplossingenkaarten. De opgedane kennis is voor elke gemeente toepasbaar.

Waar? Wanneer?

Wat? Vakbeurs Klimaat
Waar? Expo Houten, Meidoornkade 22, 3992 AE  Houten 
Wanneer? Donderdag 8 november. Om 11:00 uur tot 11:45 uur geeft Daniel Goedbloed een lezing in de Eikenzaal. De beurs is open van 9.45u tot 17.00u.
Wie? De beurs is voor iedereen die geïnteresseerd is in groene, water- en klimaatbestendige openbare ruimte.
Meer informatie? Registreer je voor gratis toegang via Vakbeurs Klimaat.