Vakbeurs: Openbare Ruimte

De Jaarbeurshallen in Utrecht staan op 2 en 3 oktober volledig in het teken van ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte. De dag van de openbare ruimte is voor iedere specialist in de openbare ruimte en voor betrokken bewoners die actief zijn in hun eigen straat of wijk. 

Op de beursvloer staan honderden bedrijven met interessante producten, diensten en innovaties. Kortom veel partijen die van belang zijn voor openbare ruimte komen aan bod. Daarnaast worden er meer dan 90 lezingen gegeven. Je kan aanschuiven bij hoogwaardige lezingen over uiteenlopende thema’s en vraagstukken in een inspirerende omgeving. Op donderdag 3 oktober geeft, programmamanager Daniel Goedbloed een lezing over de regenbestendige stad. Hij neemt je mee hoe in Amsterdam de ambitie van Rainproof wordt vertaald naar de uitvoering. Van een knelpuntenanalyse op stadsniveau, via oplossingskaarten voor buurten, naar maatregelen op straatniveau.

Groen

Ook dit jaar staat de sector groen op de beurs. Gemeenten houden zich steeds meer bezig met klimaatadaptatie, groene daken, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Tijdens deze beurs komen nieuwe inzichten op het gebied van participatie, kwalitatief beheer, city marketing, ontwerp en klimaat aan bod. Laat je inspireren!

Vakbeurs Openbare Ruimte 2019

Waar? Wanneer?

Wat? Vakbeurs Openbare Ruimte.
Waar? Jaarbeurs Utrecht, Hallen 2, 3 en 4. Jaarbeursplein, 3521 AL in Utrecht.
Wanneer? Woensdag 2 en donderdag 3 oktober. De beurs is geopend van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Wie? De beurs is voor specialisten en voor betrokken bewoners actief in straat of wijk.
Meer informatie? Kijk voor meer informatie en om je gratis aan te melden via dag van de openbare ruimte.