Water in de openbare ruimte

Op donderdag 15 oktober wordt de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte georganiseerd in de Expo Houten. Op deze dag worden alle mogelijkheden, problemen en oplossingen rond de klimaatbestendige stad getoond en besproken. 

Het duurzaam (her)inrichten van de openbare ruimte is, voor nu en in de toekomst, een belangrijke taak. Grotere hoeveelheden regenwater, droogte, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen zorgen ervoor dat steden hun openbare ruimte klimaatbestendig moeten inrichten. Het niet of slecht opvangen en afvoeren van regenwater heeft bijvoorbeeld al voor honderden miljoenen schade gezorgd. Tijdens de beurs zijn er verschillende lezingen bij te wonen en allerlei verschillende innovatieve producten voor bestrating, platte daken, groen, pleinen en hemelwater opvang te bewonderen.

Namens Amsterdam Rainproof is Eljakim Koopman aanwezig om een lezing te geven over regenwater in het stedelijke gebied.